5 เกมแนวอินดี้ใน iTunes ที่จะทำให้คุณรู้สึกทั้งสุข เศร้า เหงา และอิ่มเอมใจไปกับชีวิต

The Stillness of The Wind Slow life ไปกับวิถีชีวิตของหญิงชราผู้แสนโดดเดี่ยว Talma หญิงชราผู้อาศัยอยู่ตามลำพังในฟาร์มเลี้ยงแพะเล็กๆท่ามกลางทะเลทรายอันแสนห่างไกล ด้วยความรักในถิ่นเกิดทำให้เธอไม่ยอมย้ายเข้าไปอยู่ในเมืองตามลูกหลาน กิจวัตรประจำวันของคุณยาย Talma ก็คือรีดนมแพะเพื่อเอามาทำเป็นชีส เก็บไข่ไก่ ปลูกผัก รวมถึงเก็บพืชที่ขึ้นรอบๆตามฤดูกาล โดยในแต่ละวันคุณยายจะได้พูดคุยกับชายชรานักเดินทางที่จะมาหาเธอทุกวันเพื่อแลกเปลี่ยนผลผลิตกับสิ่งของที่จำเป็นและที่สำคัญที่สุดคือจดหมายจากญาติๆ